logo jaindharmonline.com

 

Home>  Festivals>>

Calender 2009

Calender 2008

Calender 2007

Calendar 2006

    Jain Festivals Calendar September 2010
     Vir Nirvan Smavat: 2536 | Vikram Smavat: 2067 | Sak Smavat: 193
  
September  2010 [Bhadrapada-Asvina ]  [Top - Tithi,| Middle- Date| Bottom - Nakshatra]
 Sunday Bhadrapada Krishna 12
      
5

  Punarvasu         
Bhadrapada Shukla 5
 

    
12
 
  Swati    
Daslakshan Vrata Begins
Bhadrapada Shukla 11

    19

   Sravana 
Aswina Krishna 3 
   
26

    Asvini 
  Monday       Loin symbol of lord Mahavira
Baghwan Mahavira's Nirvana
     
Bhadrapada Krishna 13
     
6
  Pusya /Ashlesa       
 
  
Bhadrapada Shukla 6
    
13
 Visakha 
Uttam Madva   
 
Bhadrapada Shukla 12

   
20
    Ganistha  
Aswina Krishna 4
    
27
  Bharani   
  Tuesday   Acharya Vidyasagarji
Acharya Vidyasagarji 
Bhadrapada Krishna 14

       
7
 
        Magha         
Bhadrapada Shukla 7
     14
   Anuradha        
Bhadrapada Shukla 13
     21
  Satabhisa 
Aswina Krishna 5
  
28
    
  Krittika       
Wednesday Bhadrapada Krishna 8
  

    
1
 
Krittika                 
Bhadrapada Krishna 30
      
8
Purva Falguni          
Bhadrapada Shukla 8
       15
 
Jestha      
Bhadrapada Shukla 14 
    
22
 
  
Purva Bhadrapad 
 Daslakshan Vrta Ends
 Aswina Krishna 6
       
 29
    Rohini   
 Thursday Bhadrapada Krishna 9
     
2
  Rohini           
Bhadrapada Shukla 1 
     
 9
  Uttara Falguni          
Bhadrapada Shukla 9
     
16
  
Mula     
Bhadrapada Shukla 15
     
23
   Purva Bhadrapad       
Aswina Krishna 7
    
30
  Mrgashira   
 Friday Bhadrapada Krishna 10  

     
3
 
   Mrgashira       
Bhadrapada Shukla 2

    
10

    Hasta        
Bhadrapada Shukla 10
     
17
 
 
 Purvasadha 
Sugandh Dasmi
Aswina Krishna 1
     
24
 
Uttra Bhadrapada 

 
Khasmavani Parva
  
 
   
 
 Saturday Bhadrapada Krishna 11 
   
 4
 
Aadra       
Bhadrapada Shukla 3/4
     
11
  
Chitra       
Bhadrapada Shukla 11
      
18
      
Uttarasadha 
Aswina Krishna 2
     
25
    Revati    
Baghwan Bahubali
Baghwan Bahubali
Month's main Varta  Tirthankaras   Special days Subh Mhurata 
2  Rohini Vrata                                        5  Ravi Varta
8  Labdhi vidhan Vrata begins              9 Charita Sudhi Vrata
11 Trilok  Teej                                        11 Rot Teej
11 Labdhi vidhan Vratacends             12 Ravi Varta
12 Daslakshan Vrata begins               12 Pusohanjali Vrata begins
14  Sheel Saptmi                                  15  Pusohanjali Vrata ends
17. Sugndha Dashmi                            19  Ravi Varta
21  Ratantrya Vrata begins                   22 Dashlakshna Vrata ends
22.Ananta Chaturdashi, vrata ends      23 Ratantrya Vrata ends
24 Sodas Karan Vrata ends                24 Meghmala Vrata ends
24 Khasmavani Parva                           29 Rohini Vrata
13   Suparsvanath - Garbha
15   Puspadanta - Moksha
22  Vasupujya  - Moksha
25   Naminath - Garbha 
 
 
                                                                                                                                                   

 [Jain Dharma] [Tirthankara] [Great Jain Acharya] [Jain Literature] [Jain Pilgrimage] [Ahimsa] [Jain Arts &Architectures ] [Jain Festivals ] [Railways ] [Airways ] [Weather ] [Contact Us ] [Advertise With Us ] [ About Us ] [ Disclaimer ]

                                Site copyright 2004, jaindharmonline.com All Rights Reserved.