logo jaindharmonline.com

Home
Festivals>>

 Jain Festivals Calendar November  2010
 Vir Nirvan Smavat:  2536/2537 | Vikram Smavat:  2067 | Sak Smavat: 1932
 
November  2010 [Kartika - Margasirsha ] [Top - Tithi,| Middle- Date| Bottom - Nakshatra]
 Sunday        Tirthankara Mahavir
       Loin
 Kartika Shukla 1/2

     7
 Visakha      
 Kartika Shukla 8
   
14
Ganistha    
  Kartika Shukla 15
   
21
 
  Krittika
 Margasirsha Krishna 7
   
28
   Magha 
  Monday  Kartika Krishna 10
   
1
  Magha      
 Kartika Shukla 3
     
8
 Anuradha    
 Kartika Shukla 9
    
15
 Satbisha           
 Margasirsha Krishna 1
   
22
 
  Krittika
 Margasirsha Krishna 8
    
29
 
Purva Falguni  
  Tuesday  Kartika Krishna 11  
    
  2
 
Purva Falguni 
 Kartika Shukla 4
      
9
 Jestha              
 Kartika Shukla 10
     
16
 Purva Bhadrapada     
Margasirsha Krishna 2
     
23
   /b> Rohini  
Margasirsha Krishna 9 
      
30
    Uttara Falguni 
Wednesday  Kartika Krishna 12 
         3
  Uttara Falguni   
 Kartika Shukla 5
    
  10
 
Mula         
    Kartika Shukla 11
       17
 
Uttara Bhadrapada   
 Margasirsha Krishna 3
    
24
 
  Mrgashira
 
 Thursday   Kartika Krishna 13 


          
4
  Hasta   
  Kartika Shukla 6

    
  11
 Purvasadha       
 Kartika Shukla 12

     
18
  Revati
 Margasirsha Krishna 4

      25
  font face="Times New Roman" size="3">Aadra/Punarvasu  < 
Acharya Mantunga
 Friday Kartika Krishna 14
     
5  
 
 Chitra        
 Kartika Shukla 7
    
12
 Uttarasadha          
 Kartika Shukla 13
     
19
   Asvini 
 Margasirsha Krishna 5
     
26
  
Pusya
Jain tirthankara stamp   
 Saturday  Kartika Krishna 30

   
  6
  Swati      
 Kartika Shukla 7

  
  13
 Sravana  
 Kartika Shukla 14

      
20
      Bharani        
 Margasirsha Krishna 6

     
27
   Aaslesha  
Acharya Santisagarji
Month's main Vrata  Tirthankaras   Special days  Subh Mhurata 
4   Dhan Teras
     Mangal Tryodasi Vrata
6   Deepawali, 
     Baghwan Mahavira
     Niravan Utasov
6  Chaturmas Nisthapan
     Varsa Yog ends
14  Astanika Vrata begins
21  Astanika Vrata ends
23. Rohini Vrata
4    Padamprabh -Birth/Tapa
6    Mahavira - Moksha
7    Pushhdanta - Gyan
11  Neminath - Garbha
18  Aranath - Gyan
21. Sambhava Natha - Birth

5 Deepawali
7 Bhai Dooj
17 Eid
21 Guru Nanak Jayanti
21 Kartik Purnima

Home: 10.12,18,27,29
Marriage: 
 18,12,23, 28, 29, 30 
                                                                                                                                                   

[Jain Dharma] [Tirthankara] [Great Jain Acharya] [Jain Literature ] [Jain Pilgrimage] [Ahimsa] [Jain Arts &Architectures ] [Jain Festivals ] [Railways ] [Airways ] [Weather ] [Contact Us ] [Advertise With Us ] [ About Us ] [ Disclaimer ]

                                         Site copyright 2004, jaindharmonline.com All Rights Reserved.