logo jaindharmonline.com

 Home
Festivals>>
 

   Jain Festivals Calendar June  2011
   Vir Nirvan Smavat:  2537 | Vikram Smavat:  2068 | Sak Smavat: 1933
 
June  2011 [Jyaishtha - Ashada] [Top - Tithi,| Middle- Date| Bottom - Nakshatra]
 Sunday   Jyaishtha Shukla 4
 
       5

 Punarvasu             
Jyaishtha Shukla 11
 

    12
   Chitra                 
Ashada Krishna 4

    19
   Sravana
Ashada Krishna 10 
     26
   Asvini  
  Monday       Loin symbol of lord Mahavira

     
Jyaishtha Shukla 5
     
    
6
    
Pusya      
Jyaishtha Shukla 12


     13
 
Visakha
  
Ashada Krishna 5

 

   
20
    Ganistha  
Ashada Krishna 11 
    
27 
 
 
 Bharani      
 
   
  Tuesday   Acharya Vidyasagarji
Acharya Vidyasagarji 
Jyaishtha Shukla 6

       
7
 
Aaslesha              
Jyaishtha Shukla 14
     14
 
Anuradha 
   
  
Ashada Krishna 6
     21
 Satabhisa   
Ashada Krishna 12 
 
  28
     
     Krittika 
Wednesday Jyaishtha Krishna 30
  

    
1
  
 Krittika                  
Jyaishtha Shukla 7

      
8
  
Magha              
Jyaishtha Shukla 15
       
  
15
 
Jestha    
 
 
Ashada Krishna 7

    
22
 
      Satabhisa
 Ashada Krishna 13 

         29
    Rohini
 Thursday Jyaishtha Shukla 1
     
2
   Rohini                  
Jyaishtha Shukla 8
   
   9
  Purva Falguni        
 Ashada Krishna 1 
     
16

    
Mula
 
 
Ashada Krishna 8
     
23
   Purva  Bhadrapad          
  Ashada Krishna 14 
    
30
   Mrgashira
 Friday Jyaishtha Shukla 2
     
3
  Mrgashira      
Jyaishtha Shukla 9
    
10
    Uttara Falguni        
Ashada Krishna 2 
     17
 
Purvasadha  
     
 
Ashada Krishna 8
     
24
    Uttra Bhadrapada              
     
 Saturday Jyaishtha Shukla 3 
   
 4
 
Aadra            
Jyaishtha Shukla 10
     
11
 
 Hasta           
Ashada Krishna 3 
      
18
 
Uttarasadha  
 
Ashada Krishna 9 
     
25
   Revati   
  Baghwan Bahubali
  Baghwan Bahubali
  Month's main Varta  Tirthankaras   Special days Subh Mhurata 
2  Rohini Vrata
6  Shruat  Panchami
27 Kokila Panchami
29  Rohini Vrata
1 Ajitnath - Grabha
5 Dharmanath - Moksha
12 Suparshvanath - Birth/Tap
17 Adinath - Grabha
21 Vasupujya - Grabha
23 Vimalanath - Moksha
26 Nami Natha -  Birth/Tapa 
    
                                                                                                                                                   

 [Jain Dharma] [ Tirthankara] [Great Jain Acharya] [ Jain Literature] [ Jain Pilgrimage] [ Ahimsa] [ Jain Arts &Architectures ] [ Jain Festivals ] [ Railways ] [ Airways ] [ Weather ] [ Contact Us ] [ Advertise With Us ] [ About Us ] [ Disclaimer ]

                                Site copyright 2004, jaindharmonline.com All Rights Reserved.