logo jaindharmonline.com

Home
Festivals>>

  Jain Festivals Calendar November (नवंबर) 2011
 Vir Nirvan Smavat:  2538 | Vikram Smavat:  2068 | Sak Smavat: 1933 

 
November  2011 [Kartika- Margasirsha ] [Top - Tithi,| Middle- Date| Bottom - Nakshatra]
 Sunday    Kartika Shukla 11

      
6
Purva Bhadrapad          
Margasirsha Krishna 3

    
13
   
Rohini     
Margasirsha Krishna 10

   
20
 
Purva Falguni    
Margasirsha Shukla 2

   
27
 
Mula 
  Monday Bhagavân Mahavira (श्रीमहावीर)   
    
  Lakshan Sign - Loin  
Kartika Shukla 12
     
7
 
Uttra Bhadrapad      
Margasirsha Krishna 4

     14
 
Mrgashira     
Margasirsha Krishna 11
    21
   Uttara Falguni          
Margasirsha Shukla 3
     28
 
 Purvasadha    
  Tuesday Kartika Shukla 6
    
1
 Purvasadha          
Kartika Shukla 13
       
8
 Revati            
Margasirsha Krishna 5 
    
15
 
Aadra  
Margasirsha Krishna 12
     
22
 Hasta      
Margasirsha Shukla 5
      
29
 
Uttarasadha
Wednesday Kartika Shukla 7
      
2
Uttarasadha        
Kartika Shukla 14
      
9
 Asvini        
Margasirsha Krishna 6
    
16
  Punarvasu                  
Margasirsha Krishna 13
    
23
   Chitra      
Margasirsha Shukla 6
 
    30
 Sravana 
 Thursday Kartika Shukla 8
     
3
 
Sravana        
Kartika Shukla 15
   
10
  Bharani      
Margasirsha Krishna 7
     
17
 
 
 Pusya 
Margasirsha Krishna 14
     
24
    Visakha       
    
 Friday Kartika Shukla 9
     
4
 Ganistha         
Margasirsha Krishna 1
    
11
   Bharani  
Margasirsha Krishna 8
     
18
 
Aaslesha     
Margasirsha Krishna 30 
    
  25
   Anuradha
.  
    Adinatha
 Saturday Kartika Shukla 10
    
5
 
Satabhisa      
Margasirsha Krishna 2
     
12
 Krittika     
Margasirsha Krishna 9
    
19
   Magha  
Margasirsha Shukla 1
   
26
 
Jestha         
 
 Sign of Adinath
Month's main Vrata  Tirthankaras   Special days  Subh Mhurata 
 3   Astanika Vrata begins
17  Astanika Vrata ends
13  Rohini Vrata  
  
 1    Neminath - Garbha
 7   Aranath - Gyan
17  Sambhava Natha - Birth
27  Mahavira - Tap
29  Puspadanta - Birth/Tap  
   
                                                                                                                                                   

[Jain Dharma ] [Tirthankara ] [Great Jain Acharya] [ Jain Literature ] [ Jain Pilgrimage][ Ahimsa] [ Jain Arts & Architectures ] [ Jain Festivals ] [ Railways] [ Airways] [ Weather] [ Contact Us ] [ Advertise With Us] [ About Us ] [ Disclaimer]

                                          Site copyright ã 2004, jaindharmonline.com All Rights Reserved.