logo jaindharmonline.com

Home>  Festivals>>

 

     Jain Festivals Calendar( जैन पंचाँग ) January 2012
    Vir Nirvan Smavat:  2538 | Vikram Smavat:  2068 | Sak Smavat: 1933
 
   January 2012 [Paush- Magha] [Top - Tithi,| Middle- Date| Bottom - Nakshatra]
 Sunday Paush   Shukla  8
      1
  Uttara Bhadrapada   
Paush   Shukla 14
    
  8 
   Aadra       
Paush  Krishna 7
    
 15
 Hasta
Paush  Krishna 14
   
22
  Purvasadha
Magha  Shukla 6
   
29
 Revati 
  Monday Paush   Shukla 9     
   
2
 Revati   
Paush   Shukla 15
     
  9
 
Punarvasu  <
Paush  Krishna 8
     16
 
 Chitra 
Paush  Krishna 30
   
23
Uttrasadha   
Magha  Shukla 7
     30 
 Asvini      
  Tuesday Paush   Shukla 10
    
3
 
Asvini           
Paush  Krishna 1
     
10 
 
Pusya                 
Paush  Krishna 9
     
17
 
Swati  
Magha  Shukla  1 
    
24 
 
Srawan   ;
Magha  Shukla 8
   
31   
  Bharani    
Wednesday Paush   Shukla 11 

    4         
    Bharani         
Paush  Krishna 2

    
11
  Aaslesha    
 Paush  Krishna 10
     
18  
 
Visakha 
Magha  Shukla 2
    
25   
  Ganishta     
 
 
Thursday
Paush   Shukla 11

     5
 
Kratika 
Paush  Krishna 3

  
  12 
 
Magha
Paush  Krishna 11

     
19   
Anuradha   
Magha  Shukla 3

   
26     
 
Satabhisa
 
 Friday Paush   Shukla 12

    
 
Rohini   
 Paush  Krishna 4

     13 
  

  Purva Falguni 
Paush  Krishna 12

     
20   
    
  
Jestha   
Magha  Shukla 4

 
     27   
   

   Purva Bhadrapada
  
 Saturday Paush   Shukla 13

     

 Mragsira  
Paush  Krishna 5

    
14  
   Uttara Falguni        
 Paush  Krishna 13

     21    
  Mula 
Magha  Shukla 5

     
28 
  Uttara  Bhadrapada
     Jain Tirthankara
Month's main Varta  Tirthankaras   Special days  Subh Mhurata 
1, 8, 15, 22, 29 Ravi Varta
6  Rohini Vrata  
8  Sodas Karan begins 
24 Labdhi vidhan begins
27 Labdhi vidhan ends
28 Daslakshan Vrata Begins
28 Pushpanjali Vrata Begins

3 Shanti Natha - Gyan
6 Ajitnath - Gyan
8 Abindhan nath -Gyan
9 Dharmanath -Gyan
14 Padmaprabh - Garbha
20 Shital Nath  - Birth/Tap
22 Adinatha -  Moksha
23 Sreyamsa Natha - Gyan
25 Vashupujya      -Gyan
27 Vimalanatha - Birth/Tap
24 Vimalanatha - Gyan

 14 Makar Sankranti 
 26 Gantantra Day
   
  
                                                                                                                                                   

[Jain Dharma ] [Tirthankara ] [Great Jain Acharya] [ Jain Literature ] [ Jain Pilgrimage] [ Ahimsa] [ Jain Arts & Architectures ] [ Jain Festivals ] [ Railways] [ Airways] [ Weather] [ Contact Us ] [ Advertise With Us] [ About Us ] [ Disclaimer]

                 Site copyright ã 2004, jaindharmonline.com All Rights Reserved.