logo jaindharmonline.com

Home>  Festivals>>

 

     Jain Festivals Calendar( जैन पंचाँग ) April 2012
    Vir Nirvan Smavat:  2538 | Vikram Smavat:  2069 | Sak Smavat: 1934
 
   April  2012 [Chaitra-Vaisakha] [Top - Tithi,| Middle- Date| Bottom - Nakshatra]
 Sunday Chaitra   Shukla 9
      1
 
Pusya  
 
Chaitra   Krishna  2
    
  8 
  Swati   
Chaitra   Krishna  9
    
 15
 Srawan   ; 
Vaisakha Shukla 1
   
22
  Bharani
Vaisakha Shukla 8
   
29
  Pusya 
  Monday Chaitra   Shukla  10    
   
2
Aaslesha        
Chaitra   Krishna  3
     
  9
Visakha        
Chaitra   Krishna  10
     16
 
  Ganishta
Vaisakha Shukla 2
   
23
 
Kratika 
Vaisakha Shukla 9
     30 
        Aaslesha
  Tuesday Chaitra   Shukla  11
    
3
Magha             
Chaitra   Krishna  4
     
10 
 
Anuradha               
Chaitra   Krishna  11
     
17
 
Satabhisa
Vaisakha Shukla 3 
    
24 
 
 Rohini  
      
Wednesday Chaitra   Shukla  12

    4         
    
 Purva Falguni  
          
Chaitra   Krishna  5

    
11
   Jestha 
Chaitra   Krishna  12

     
18  
 
Purva Bhadrapada
Vaisakha Shukla 4
    
  
25
  
 Rohini  
 
 
Thursday
Chaitra   Shukla 14

     5
 Uttara Falguni           
Chaitra   Krishna  6

  
  12 
 
Mula 
Chaitra   Krishna  13

     
19   
    Uttara  Bhadrapada
Vaisakha Shukla 5

   
26     
 
 
 Mragsira
 Friday Chaitra   Shukla 15

    
 Hasta   
 Chaitra   Krishna  7

     13 
  

    Purvasadha
Chaitra   Krishna  14

     
20   
    
   
 Revati  
Vaisakha Shukla 6

 
     27   
   

    Aadra         
  
 Saturday Chaitra   Krishna  1

     

 Chitra     
Chaitra   Krishna  8

    
14  
    Uttrasadha   
 Chaitra   Krishna  30

     21    
  
Asvini
Vaisakha Shukla 7

     
28 
  Punarvasu
     Jain Tirthankara
Month's main Varta  Tirthankaras   Special days  Subh Mhurata 

 4 Ratnatrya Vrata begins
 4 Mahavir Jayanti
 5 Dashlakshan Vrata ends
 6 Ratnatrya Vrata ends
 7 Sodas Karan Vrata ends 
24 Akshya Tritiya 
25  Rohini Vrata  

2  Sumatinatha  - Birth/Gyan/ Moksha
4  Mahavira -     Birth
5  Padma prabhu - Gyan
8  Parasvwnath -Garbha
14 Muni Suvrata - Gyan
15 Muni Suvrata - Birth/Tapa
18 Dharmanath -  Garbha
20 Naminatha - Moksha
22 Kunthunath -Birth/Moksa/Tapa
27 Abhinandannath- Garbha/Moksha
30 Sumatinath - Tapa

 5 Mahavir Jayantii 
 24 Aksha Tritiya 
   
  
                                                                                                                                                   

[Jain Dharma ] [Tirthankara ] [Great Jain Acharya] [ Jain Literature ] [ Jain Pilgrimage] [ Ahimsa] [ Jain Arts & Architectures ] [ Jain Festivals ] [ Railways] [ Airways] [ Weather] [ Contact Us ] [ Advertise With Us] [ About Us ] [ Disclaimer]

                 Site copyright ã 2004, jaindharmonline.com All Rights Reserved.