logo jaindharmonline.com

Home
Festivals>>

  Jain Festivals Calendar JUNE  2012
 Vir Nirvan Smavat:  2538 | Vikram Smavat:  2069 | Sak Smavat: 1934 
 June  2012 [Jyaishtha -Ashada]        [Top - Tithi,| Middle- Date| Bottom - Nakshatra]
 Sunday     Lord Mahvir Jyaishtha Shukla 14
     
  3
 
Visakha
Ashada Krishna 6
    10
   Ganistha
Ashada Krishna 13
    17
  Krittika   
Ashada Shukla 5
    24

 Magha
  Monday       Jyaishtha Shukla 15
     4   
 
Anuradha
Ashada Krishna 7
   
  11
   Satabhisa 
Ashada Krishna 14
    18
 
Rohini          
Ashada Shukla 6
    25
   Purva Falguni  
  Tuesday      Ashada Krishna 1

       5
Jestha
AshadaKrishna 8
     12
 
 Purvabadhra pada
Ashada Krishna 30
     19
 
 Mrgashira 
Ashada Shukla 7
      26

 Uttara Falguni
Wednesday Aum    
  
Ashada Krishna 2
      
6
 
Mula
Ashada Krishna 9
       13
  Uttarabadhra pada 
Ashada Shukla 1
    
20
  Aadra  
Ashada Shukla 8

    27
    Hastha
 Thursday Bahubali
Bhagwan Bahubali
Ashada Krishna 3

      7
Purvaasadha    
Ashada Krishna 10

    14
  Rewati
Ashada Shukla 2

      21
 Punarvasu
Ashada Shukla 9

    
28
   Chitra
 Friday Jyaishtha Shukla 12
   
  1
 
Chitra
Ashada Krishna 4
     8
 Uttarasadha 
Ashada Krishna 11
      15
 Asvini
Ashada Shukla 3
     
22
 
 Pusya
Ashada Shukla 10 
    
29       
 
Swati 
 Saturday Jyaishtha Shukla 13
     2
 
Swati 
Ashada Krishna 5
     
9
  Sravana
Ashada Krishna 12
       16
Bharni
Ashada Shukla 4
      23
Aaslesha
Ashada Shukla 11
      30
 Visakha     
Month's main Vrata  Tirthankaras   Special days  Subh Mhurata 
 1    Kokila Panchami
 18  Rohini Vrata
 24  Rishi Panchami
 26  Astanika Vrata begins

  1  Suparshvanath - Birth/Tap
  6  Adinath - Grabha
10  Vasupujya - Grabha
12  Vimalanath - Moksha
14  Nami Natha -  Birth/Tapa  
25  Mahavira - Garbha
26  Nemi Natha- Moksha

 

  
                                                                                                                                                   

[Jain Dharma ] [ Tirthankara ] [Great Jain Acharya] [ Jain Literature ] [ Jain Pilgrimage][ Ahimsa] [ Jain Arts & Architectures ] [ Jain Festivals ] [ Railways] [ Airways] [ Weather] [ Contact Us ] [ Advertise With Us] [ About Us ] [ Disclaimer]

                                         Site copyright 2004, jaindharmonline.com All Rights Reserved.