logo jaindharmonline.com

Home>  Festivals>>

 

     Jain Festivals Calendar( जैन पंचाँग ) July 2012
    Vir Nirvan Smavat:  2538 | Vikram Smavat:  2069 | Sak Smavat: 1934
 
   July  2012 [Ashada- Sravana] [Top - Tithi,| Middle- Date| Bottom - Nakshatra]
 Sunday  Ashada   Shukla   12
      1
 
Anuradha
 Sravana   Krishna 5
    
  8 
   Satabhisa 
 Sravana   Krishna 12
     15
 Rohini
 Sravana Shukla 3
    22
 Magha
 Sravana Shukla  11
    29
  Jestha
  Monday  Ashada Shukla 14
   
2
 Jestha   
 Sravana   Krishna 6
     
  9
 
Purva Bhadrapada    
 Sravana Krishna 13
     16
 
 Mragsira  
 Sravana Shukla  4
   
23
 Purva Falguni
 Sravana Shukla 12
     30 
   Mula
  Tuesday  Ashada Shukla 15

     3
  Mula
 Sravana Krishna 7

     10 
 Uttara Bhadrapada
 Sravana Krishna 13

      17
  Mragsira
 Sravana Shukla  5

    24 
Uttara Falguni
 Sravana Shukla  13

   31
Purvasadha
Wednesday  Sravana Krishna 1 

    4
  Purvasadha 
 Sravana Krishna 8

     11
  Revati
 Sravana Krishna 14

      18 
 Aadra
 Sravana Shukla  7

  25

Hasta
 
 
Thursday
 Sravana Krishna  2

   5
 
Uttrasadha 
 Sravana Krishna 9

     12 
 Asvini  
 Sravana Krishna 30

      19
   Punarvasu 
 Sravana Shukla  8

    26

 Chitra 
 Friday  Sravana Krishna 3

    
 Srawan
 Sravana Krishna 10

     13 
  

 Bharani
 Sravana   Shukla  1
     
20   

   Pusya 
 Sravana Shukla  9

     27 
  Swati
  
 Saturday  Sravana Krishna 4

     
  Ganishta
 Sravana Krishna 11

    14
  Kratika
 Sravana   Shukla  2

     21    
    
Aaslesha
Sravana Shukla  10

      28 
   Visakha
     Jain Tirthankara
Month's main Varta  Tirthankaras   Special days  Subh Mhurata 
 1, 8, 15, 22, 29 Ravi Varta
 2  Chaturmas Sthapana
 2  Karma Nirjara Vrata
 3  Astanika Vrata end 
 4  Vir Shasan Jayntee
 6  Ratnavali, Ekavali, Dwikavali
 15 Rohini Vrata
 19 Spatparm Sthan Vrata begins
 23 Gurud Panchami
 25 Moksha Spatmi/Mukut Spatmi
 25  Spatparm Sthan Vrata ends
 28 Suhag, Kalash Dasmi
 30 Srwan Dwadsi

5   Munisuvrta - Garbha
13 Kunthunath - Garbha
21 Sumatinath - Garbha
24 Neminath - Birth/Tapa
25 Parsvanatha - Moksha

 2  Chaturmas Sthapana      
  
                                                                                                                                                   

[Jain Dharma ] [Tirthankara ] [Great Jain Acharya] [ Jain Literature ] [ Jain Pilgrimage] [ Ahimsa] [ Jain Arts & Architectures ] [ Jain Festivals ] [ Railways] [ Airways] [ Weather] [ Contact Us ] [ Advertise With Us] [ About Us ] [ Disclaimer]

                 Site copyright ã 2004, jaindharmonline.com All Rights Reserved.