logo jaindharmonline.com

Home>  Festivals>>

 

     Jain Festivals Calendar( जैन पंचाँग ) September 2013
    Vir Nirvan Smavat:  2539 | Vikram Smavat:  2070 | Sak Smavat: 1935
 
   September 2013 [Bhadrapada -Asvina] [Top - Tithi,| Middle- Date| Bottom - Nakshatra]
 Sunday Bhadrapada Krishna 11
      1
 
Punarvasu  
Bhadrapada Shukla 3
    
  8 
         Hasta
Bhadrapada Shukla 11
    
 15
    Uttarasadha
Asvina Krishna 3
   
22
  Asvini  
Asvina Krishna 10
   
29
  Punarvasu 
  Monday Bhadrapada Krishna 12      
   
2
    Pusya  
Bhadrapada Shukla 4
     
  9
 
    Chitra 
Bhadrapada Shukla 12
     16
 
Srawan
Asvina Krishna 4
   
23
 
Bharani  
Asvina Krishna 11
     30 
  Pusya  
  Tuesday Bhadrapada Krishna 13
    
3
 
Aaslesha             
Bhadrapada Shukla 5
     
10 
 
Swati Pusya                 
Bhadrapada Shukla 13
     
17
 
Ganishta    
Asvina Krishna 5
    
24 
 
Kratika  
 
Wednesday Bhadrapada Krishna 14

    4

  Magha             
Bhadrapada Shukla 6
    
11
     Visakha
Bhadrapada Shukla 14
     
18  
 
Satabhisa 
Asvina Krishna 6
    
25   
  Rohini      
 
 
Thursday
Bhadrapada Krishna 30

     5
 
Magha   
Bhadrapada Shukla 7

  
  12 
 
Anuradha   
Bhadrapada Shukla 15

     
19   
   Purva Bhadrapada
Asvina Krishna 7

   
26     
 
 
 Mragsira
 Friday Bhadrapada Shukla 1

    
 
Purva Falguni     
 Bhadrapada Shukla 8
     13 
  

    
  Mula
Asvina Krishna 1

     
20   
    
  
Uttara  Bhadrapada  
Asvina Krishna 8

 
     27   
   

  Aadra  
  
 Saturday Bhadrapada Shukla 2

     

 
Uttara Falguni      
Bhadrapada Shukla 10

    
14  
  Purvasadha          
 Asvina Krishna 2


     21 
 
  
  Revati   
Asvina Krishna 9

     
28 
  

  Punarvasu 
     Jain Tirthankara
Month's main Varta  Tirthankaras   Special days  Subh Mhurata 
1, 8, 15, 22, 29 Ravi Varta
6  Labdhi vidhan vrata begins
8  Roti Teej
Daslakshan Vrata begins
9  Pusphanjali Vrata begins
12  Sheel Saptmi
13  Pushvanjali Vrata ends
14  Sugndha Dashmi
17  Ratantrya Vrata begins
18 Dashlakshna Vrata ends
18.Ananta Chaturdashi, vrata ends
19 Ratantrya Vrata ends
20 Sodas Karan Vrata ends
20 Meghmala Vrata ends
20 Khasmavani Parva
24 Kankawali Vrata
25 Rohini Vrata

11   Suparsvanath - Garbha
12   Puspadanta - Moksha
18   Vasupujya  - Moksha
21   Naminath - Garbha

      
  
                                                                                                                                                   

 

                 Copyright ã 2004, jaindharmonline.com All Rights Reserved.