Home> Jain News>>

 

Chaturmas of Digamber Sadhu and Sadvi in 2008

   
  

  
 Aandhra Pradesh
 Muni Shri Prasann Sagar Ji Maharaj (Shishay Aacharya Shri Pushpadant SagarJiMaharaj)
   Shri Digamber Jain Mandir, Agarapura, Hyderabad.
 Aasam 
 Kshullika Bhakti Bhushan Mataji Shri Digamber Jain Mandir, Dibrugad, Gowahati.
 Bihar 
 Muni Shri Praman Sagar Ji Maharaj (Shishay Aacharya Shri Vidya Sagar Ji Maharaj)
    Shri Digamber Jain Mandir, Gaya
 Chattisgarh 
 Muni Shri Pavitra Sagar Ji Maharaj (Shishay Aacharya Shri Siddhant Sagar Ji Maharaj),  
   Total Pinchi in Sangh 2 Shri Digamber Jain Mandir, Bhatapara, Raipur Chattisgarh 
   Contact No: - 94255236604
Muni Shri Shashank Sagar Ji Maharaj, (Shishay Aacharya Shri Siddhant Sagar Ji Maharaj)  
  Total Pinchi in Sangh 2, Shri Digamber Jain Mandir, Shanichari Bazaar, Durg Chattisgarh
Aaryika Anant Mati Mataji, (Shishay Aacharya Shri Vidya Sagar Ji Maharaj) Total Pinchi in 
  Sangh 20, Shri Digamber Jain Mandir, Rajim Nagar. Dist- Raipur Chattisgarh
 Delhi  
 Aacharya Shri Vidya Nanad Sagar Ji Maharaj Shri Digambar Jain Sabha, Rishabh Vihar, 
    Bhagvan Mahavir Marg, East Delhi - 110 092, 
    Contact No: - 011 2237-6806, 98100-15678, 98110-55547
Aacharya Shri Pushpadant Sagar Ji Maharaj, Total Pinchi in Sangh 3,
    Shri Digamber Jain Mandir, Bahubali Enclave, Delhi-92
Aacharya Shri Vidyabhushan Sanmati Sagar Ji Maharaj, Total Pinchi in Sangh 12, Shri 
   Digamber Jain Mandir, Model Town, Delhi-09, Contact No: - 9810031318
Aacharya Shri Anand Sagar Ji Maharaj, Shri Digamber Dhyan Tirth, Vasant Kunj, Delhi, Ailacharya Shri Shrut Sagar Ji Maharaj, Shri Digamber Jain Mandir, Shalimarbag, Delhi
Muni Shri Vishok Sagar Ji Maharaj, Total Pinchi in Sangh 2, Shri Digamber Jain Mandir,, Jain Nagar, New Usmanpura, Delhi-53, Contact No: - 9891365052, 9811521188
Muni Shri Vikarsh Sagar Ji Maharaj (Shishay Aacharya Shri Virag Sagar Ji Maharaj) Total Pinchi in Sangh 1, Shri Digambar Jain Sabha, Rishabh Vihar, Bhagvan Mahavir Marg, East Delhi - 110 092, Contact No: - 011 2237-6806, 98100-15678, 98110-55547.
Muni Shri Saral Sagar Ji Maharaj, Total Pinchi in Sangh 1, Shri Digamber Jain Mandir, Jawahar Park, Laxmi Nagar, Delhi 92, Contact No: - Sarvesh Jain 9810691612
Muni Shri Ativeer Sagar Ji Maharaj, Total Pinchi in Sangh 2, Shri Digamber Jain Mandir, Bank Enclave, Laxmi Nagar, Delhi 92, Contact No: - 9810691612, 9891119357
Aaryika Shrut Devi Mataji, (Shishay Aacharya Bahubali Sagar Ji Maharaj), Shri Digamber Jain Mandir, Vivek Vihar, Delhi, Contact No: - 9810031318
Aaryika Chandra Mati Mataji, Total Pinchi in Sangh 2, Shri Digamber Jain Mandir, R.K.Puram, Sector 4, New Delhi, Contact No: - 26165653
Aaryika Syadwad Mati Mataji, Shri Digamber Jain Mandir, Ansari Road, Daryaganj, Delhi
Aaryika Muktilakshmi Mati Mataji, Shri Digamber Jain Mandir, Bhogal, Jangpura, Delhi
Aaryika Dristi Bhushan Mataji, Shri Digamber Jain Mandir, Navin Shahdra, Delhi
 Gujarat 
 Aacharya Shri Sukumal Nandi Ji Maharaj, Shri Digamber Jain Mandir, Naroda, Ahmedabad, Contact No: - 9824087237, 9824080743
Aacharya Shri Nirmal Sagar Ji Maharaj, Shri Digamber Jain Siddha Kshetra, Nirmal Dhyan Kendra, Girnar Ji, Junagarh, Contact No: - 0285-265108, 2621516, 2650611
Muni Shri Sudhesh Sagar Ji Maharaj, Total Pinchi in Sangh 3, Shri Vidya Sagar Tapovan, Taranga Ji, Near Idar, Contact No: - 02761-253430
Aryika Sangam Mati Mataji, Shri Aadinath Digamber Jain Mandir, Parvat Patiya, Surat
Aaryika Subhushan Mati Mataji, Total Pinchi in Sangh 2, Shri Sambhavnath Digmbar Jain temple, Dist- Sabarkantha, IDAR 383430, Gujarat, Contact No: - 02778 - 250481, 09426346301
Kshullak Shri Dhyan Sagar Ji Maharaj, (Shishay Aacharya Shri Vidya Sagar Ji Maharaj), Shri Digamber Jain Mandir, Talod, Contact No: - 02770-220901
 Hariyana
 Aacharya Shri Bahubali Sagar Ji Maharaj, Shri Digamber Siddhant Jain Kshetra, Delhi Jaipur  
   Road, Shikohpur, Gurgaon
Muni Shri Gyan Bhushan Ji Maharaj, Shri Digamber Jain Sarvodaya Tirth, (Shri Nasiyaji), Near 
   Housing Board Colony, Huda Sector - 2, Palwal, Faridabad
Muni Shri Vishok Sagar Ji Maharaj, Shri Digamber Jain Mandir, Hansi
Muni Shri Prabhavna Bhushan Ji Maharaj, Shri Digamber Jain Mandir, Baraut
Muni Shri Punay Sagar Ji Maharaj, Shri Digamber Jain Mandir, Panipat
Muni Shri Amit Sagar Ji Maharaj, Shri Digamber Jain Mandir, Sonepat, Contact No: 9996471543
Aaryika Jin Devi Mataji, (Shishay Aacharya Bahubali Sagar Ji Maharaj), Shri Digamber Jain 
   Mandir, Baradari, Gurgaon, Contact No: - 9810031318
 Jharkhand 
 Aacharya Shri Vardhman Sagar Ji Maharaj, Shri Digamber Siddha Kshetra, Sammed ShikharJi,  
    Dist- Giridih, Jharkhand
Aaryika Shri Vibha Shri Mataji, Shri Digamber Siddha Kshetra, Ranchi
 Karnataka   
 Aacharya Devsen Sagar Ji Maharaj, (Shishay Aacharya Bahubali Sagar Ji Maharaj)
Aacharya Shri Shanti Sagar Anath Chatravas, Satpuri, P.O Shedwal, Taluka- Athni, Belgam
Upadhyay Shri Vidya Nand Ji Maharaj, Shri Digamber Jain Mandir, Pattankudi, Taluka, Belgam
Upadhyay Shri Nijanand Sagar Ji Maharaj, Shri 1008 Adinath Digambar Jain Mandir, 
   Elephant-Stone Road, Near South End Circle, 3rd Block, Jayanagar, Bangalore, 
   Contact No: - 080 26634819
Muni Shri Niyam Sagar Ji Maharaj, (Shishay Aacharya Shri Vidya Sagar Ji Maharaj), Shri Digamber Jain Mandir, Majgaon, Dist- Belgam, Contact No: -08312440705,9448193705, 
   9964358733
Muni Shri Sukh Sagar Ji Maharaj, (Shishay Aacharya Shri Vidya Sagar Ji Maharaj), Shri 
   Digamber Jain Mandir, Dharwad, Contact No: - 9964178515
Muni Shri Punay Sagar Ji Maharaj, (Shishay Aacharya Shri Vidya Sagar Ji Maharaj), Shri 
   Digamber Jain Mandir, Kalghatagi, Dist- Dharwad
Muni Shri Pay Sagar Ji Maharaj, (Shishay Aacharya Shri Vidya Sagar Ji Maharaj), Shri 
   Digamber Jain Mandir, Lakshmeshwar, Teh-Shirhatti, Gadag
Muni Shri Dharmsen Sagar Ji Maharaj, (Shishay Aacharya Shri Bhutbali Sagar Ji Maharaj), 
   Shri Digamber Jain Mandir, Kothali (Kuppan Wadi), Chikkodi, Dist-Belgam
Aaryika Kundshree Mataji, (Shishay Aacharya Shri Kunthu Sagar Ji Maharaj), 
   Shri Digmaber Jain Atishay Kshetra, Sharavanabelagola, Dist- Hassan
 Maharashtra  
 Aacharya Shri Vidya Sagar Ji Maharaj, Total Pinchi in Sangh - 40, Shri Digamber Jain Atishay Kshetra, Ramtek. Dist-Nagpur. Maharashtra, Contact No: - 9371227373, 9822927255, 07114 - 255117, How to reach: - 50KM from Nagpur
Aacharya Shri Sanmati Sagar Ji Maharaj, Shri Digamber Jain Mandir, Atishay Kshetra Kunjvan - Udgaon, The- Sirol, Dist- Kolhapur, Contact No: - 02322-228149, 94225-13025
Aacharya Shri Virag Sagar Ji Maharaj, Total Pinchi in Sangh 35, Shri Digamber Jain Mandir, 2nd floor, Bhoomi Sarswati Bldg, Ganjawala Lane, Borivali (W), Mumbai-92, Contact No: - 09324840367,09820348956
Aacharya Shri Subahu Sagar Ji Maharaj, Total Pinchi in Sangh 3, Shri Teenmurti Mandir, Podanpur, Near Tata powerhouse, Borivali (E), Mumbai, Contact No: - 022- 28861427, 022- 28862138
Aacharya Shri Vairagya Nandi Ji Mahara Mumbai, Aacharya Shri Kunthu Sagar Ji Maharaj, Shri Digamber Jain Teerth Kunthu Giri, Kunthu Giri. Taluka Hathkangli, Dist-Kolhapur, Contact No: - 0230-2487500, 2487160
Aacharya Shri Vimad Sagar Ji Maharaj, Shri Digamber Jain Mandir, Nagpur
Aacharya Shri Siddhant Sagar Ji Maharaj, (Shishay Aacharya Shri Sanmati Sagar Ji Maharaj), Total Pinchi in Sangh 18, Shri Parshvanath Digamber Jain Atishay Kshetra, Kachner, Dist- Aurangabad, Contact No: - 0240-2644108
Aacharya Shri Sunil Sagar Ji Maharaj, (Shishay Aacharya Shri Sanmati Sagar Ji Maharaj), Total Pinchi in Sangh 2,  Shri Kasad Digamber Jain Mandir, Solapur
Aacharya Shri Hem Sagar Ji Maharaj, (Shishay Aacharya Shri Sanmati Sagar Ji Maharaj), Total Pinchi in Sangh 1, Shri Digamber Jain Mandir, Shivaur
Aacharya Shri Susheel Sagar Ji Maharaj, (Shishay Aacharya Shri Sanmati Sagar Ji Maharaj), Total Pinchi in Sangh 1, Shri Digamber Jain Mandir, Verul (Pahad), Ellora
Upadhyay Shri Mayank Sagar Ji Maharaj, (Shishay Aacharya Shri Rayan Sagar Ji Maharaj), Total Pinchi in Sangh 3,  Shri Digamber Jain Mandir, Vasagade (Ichalkaranji)
Upadhyay Shri Soumya Sagar Ji Maharaj, (Shishay Aacharya Shri Sanmati Sagar Ji Maharaj), Total Pinchi in Sangh 3, Shri Parshvanath Digamber Jain Atishay Kshetra, Kachner, Dist- Aurangabad, Contact No: - 0240-2644108
Muni Shri Vinit Sagar Ji Maharaj, (Shishay Aacharya Shri Vidya Sagar Ji Maharaj), Total Pinchi in Sangh 2, Shri Digamber Jain Mandir, Mahaveer Bhavan, Baramati, Contact No: - 02112-222426,221666,9822459279
Muni Shri Samta Sagar Ji Maharaj, (Shishay Aacharya Shri Vidya Sagar Ji Maharaj), Shri Digamber Jain Mandir, Washim, Dist Akola
Muni Shri Uttam Sagar Ji Maharaj, (Shishay Aacharya Shri Vidya Sagar Ji Maharaj), Shri Digamber Jain Mandir, Shirhatti, Shirol, Kolhapur, Contact No: - 02322-260117
Muni Shri Prashant Sagar Ji Maharaj, (Shishay Aacharya Shri Vidya Sagar Ji Maharaj), Shri Digamber Jain Atishay Kshetra Nemgiri, Jintur, Dist Parbhani, Contact No: - 02457-220490
Muni Shri Akshay Sagar Ji Maharaj, (Shishay Aacharya Shri Vidya Sagar Ji Maharaj), Total Pinchi in Sangh 4, Shri Digamber Jain Mandir, Gaonbhag, Teh-Miraj, Sangali, Contact No: 0233-2333108
Muni Shri Punya Sagar Ji, Total Pinchi in Sangh 5, Shri Teenmurti Mandir, Podanpur, Near Tata powerhouse, Borivali (E), Mumbai,Contact No: - 9460829449, 022- 28861427, 022- 28862138
Muni Shri Tarun Sagar Ji Maharaj, Total Pinchi in Sangh 3, Shri Digamber Jain Mandir, Aurangabad, Contact No: - 0240-2368529, 2334403
Muni Shri Shanti Sagar Ji Maharaj, (Shishay Aacharya Shri *Siddhant* Sagar Ji Maharaj), Total Pinchi in Sangh 2, Shri Digamber Jain Mandir, Beed
Muni Shri Vibh Sagar Ji Maharaj, (Shishay Aacharya Shri Sanmati Sagar Ji Maharaj), Total Pinchi in Sangh 2, Shri Digamber Jain Mandir, Aurangabad
Muni Shri Arihantbali Ji Maharaj, (Shishay Aacharya Shri Bhutbali Sagar Ji Maharaj), Shri Digamber Jain Mandir, Mangaon, Kolhapur
Muni Shri Chitragupt Sagar Ji Maharaj, (Shishay Aacharya Shri Bhutbali Sagar Ji Maharaj), Shri Digamber Jain Mandir, Naslapur, Miraj- Sangali
Muni Shri Dharma Nand Ji Maharaj, (Shishay Aacharya Shri Bhutbali Sagar Ji Maharaj), Shri Digamber Jain Mandir, Faltan, Ganini 
Aaryika Suprakashmati Mataji, Shri Digamber Jain Mandir, Andheri East, JB Nagar, Mumbai
Ganini Aryika Prajnamati Mataji, Shri 1008 Parshvanatha Digambar Jain Mandir, 308, Jawahar Nagar Road No. 16, Goregaon West, Mumbai, Contact No: - 22 2873-0249
Aaryika Sudrasht Mati Mataji, (Shishay Aacharya Shri Shreyans Sagar Ji Maharaj), Shri Digamber Jain Mandir, Mahaveer Nagar, Georai
Aaryika Shreyans Mati Mataji, (Shishay Aacharya Shri Shreyans Sagar Ji Maharaj), Total Pinchi in Sangh 3, Shri Digamber Jain Siddha Kshetra, Mangi Tungi
Aaryika Kushal Vani Mataji, Total Pinchi in Sangh 5, Shri Parshvanath Digamber Jain Atishay Kshetra, Kachner, Dist- Aurangabad, Contact No: - 0240-2644108
Kshullak Shri Subhadra Sagar Ji Maharaj, (Shishay Aacharya Shri Shreyans Sagar Ji Maharaj), Shri Digamber Jain Mandir, Georai, Dist- Beed
  Madhya Pradesh
 Aacharya Shri Vishuddha Sagar Ji Maharaj, (Shishay Aacharya Shri Virag Sagar Ji Maharaj), Total Pinchi in Sangh 5, Shri Digamber Jain Mandir, Boarding Area, Jabalpur
Aacharya Shri Padam Nandi Ji Maharaj, Shri Digamber Jain Mandir, Thandla, Dist- Jhabua
Upadhyay Shri Gyan Sagar Ji Maharaj, Shri Digamber Jain Mandir, Tukoganj, Indore
Upadhyay Shri Gupti Sagar Ji Maharaj, (Shishay Aacharya Shri Vidya Sagar Ji Maharaj), Shri Digamber Jain Siddha Kshetra, Bawangaja, Badwani
Muni Shri Kshma Sagar Ji Maharaj, (Shishay Aacharya Shri Vidya Sagar Ji Maharaj), Total Pinchi in Sangh 2, Shri Digamber Jain Mandir, Gada Kota, Contact No: - 9329414169
Muni Shri Pavitra Sagar Ji Maharaj, (Shishay Aacharya Shri Vidya Sagar Ji Maharaj), Shri Digamber Jain Mandir, Bhata Para
Muni Swabhav Sagar Ji Maharaj, (Shishay Aacharya Shri Vidya Sagar Ji Maharaj), Shri Digamber Jain Mandir 
Vara Sevani, Muni Shri Ajit Sagar Ji Maharaj, (Shishay Aacharya Shri Vidya Sagar Ji Maharaj), Shri Digamber Jain Mandir, Shahgad
Muni Shri Nirnay Sagar Ji Maharaj, (Shishay Aacharya Shri Vidya Sagar Ji Maharaj), Total Pinchi in Sangh 7, Shri Digamber Jain Mandir, Bada Mandir, Begam Ganj
Muni Shri **Prabuddha Sagar Ji Maharaj, (Shishay Aacharya Shri Vidya Sagar Ji Maharaj), Total Pinchi in Sangh 2, Shri Digamber Jain Mandir, Lordganj, Jabalpur, Contact No: - 09424659181
Muni Shri Aarjav Sagar Ji Maharaj, (Shishay Aacharya Shri Vidya Sagar Ji Maharaj), Total Pinchi in Sangh 2, Shri Digamber Jain Mandir, Naya Bazar, Gwalior, Contact No: - 0751-2436374
Muni Shri Pawan Sagar Ji Maharaj, (Shishay Aacharya Shri Vidya Sagar Ji Maharaj), Shri Digamber Jain Mandir, Maharajpur, Dist Sagar
Muni Shri Mardav Sagar Ji Maharaj, (Shishay Aacharya Shri Vidya Sagar Ji Maharaj), Shri Digamber Jain Mandir, Banwar, Teh- Bandakpur, Damoh
Muni Shri Pushpadant Sagar Ji Maharaj, (Shishay Aacharya Shri Vidya Sagar Ji Maharaj), Shri Digamber Jain Mandir, Rahatgarh
Muni Shri Samadhi Sagar Ji Maharaj, (Shishay Aacharya Shri Vidya Sagar Ji Maharaj), Shri Digamber Jain Mandir, Sonagir, Datia
Muni Shri Pranam Sagar Ji Maharaj, (Shishay Aacharya Shri Pushpadant Sagar Ji Maharaj), Shri Digamber Jain Mandir, Khandwa
Muni Shri Arun Sagar Ji Maharaj, (Shishay Aacharya Shri Pushpadant Sagar Ji Maharaj), Shri Digamber Jain Mandir, Goleganj, Chindwara
Aaryika Guru Mati Mataji, (Shishay Aacharya Shri Vidya Sagar Ji Maharaj), Shri Digamber Jain Mandir, Ganj Basoda
Aaryika Dran Mati Mataji, (Shishay Aacharya Shri Vidya Sagar Ji Maharaj), Shri Digamber Jain Mandir, Banda, Dist- Sagar
Aaryika Aadarsh Mati Mataji, (Shishay Aacharya Shri Vidya Sagar Ji Maharaj), Shri Digamber Jain Mandir, Gotegao
Aaryika Tapo Mati Mataji, (Shishay Aacharya Shri Vidya Sagar Ji Maharaj), Shri Digamber Jain Panchayati Mandir, Bara Malehra, Chhatarpur
Aaryika Prabhavna Mati Mataji, (Shishay Aacharya Shri Vidya Sagar Ji Maharaj), Shri Digamber Jain Mandir, Talbehat
Aaryika Upshant Mati Mataji, (Shishay Aacharya Shri Vidya Sagar Ji Maharaj), Shri Digamber Jain Mandir,Sihora
Aaryika Akamp Mati Mataji, (Shishay Aacharya Shri Vidya Sagar Ji Maharaj), Shri Digamber Jain Mandir, Panna
Aaryika Riju Mati Mataji, (Shishay Aacharya Shri Vidya Sagar Ji Maharaj), Shri Digamber Jain Mandir, Bina-Ganj
Aaryika Gun Mati Mataji, (Shishay Aacharya Shri Vidya Sagar Ji Maharaj), Shri Digamber Jain Mandir, Pathari
Aaryika Kushal Mati Mataji, (Shishay Aacharya Shri Vidya Sagar Ji Maharaj), Total Pinchi in Sangh Shri Digamber Jain Mandir, Char Gavaan
Aaryika Apurva Mati Mataji, (Shishay Aacharya Shri Vidya Sagar Ji Maharaj), Shri Digamber Jain Mandir, Jabalpur
Aaryika Purna Mati Mataji, (Shishay Aacharya Shri Vidya Sagar Ji Maharaj), Shri Digamber Jain Mandir, Shiv Nagar, Damoh Naka, Jabalpur
Aaryika Mradu Mati Mataji, (Shishay Aacharya Shri Vidya Sagar Ji Maharaj), Shri Digamber Jain Mandir, Malthon
Aaryika Prashant Mati Mataji, (Shishay Aacharya Shri Vidya Sagar Ji Maharaj), Shri Digamber Jain Mandir, Khaniyadhana
Aaryika Chintan Mati Mataji, (Shishay Aacharya Shri Vidya Sagar Ji Maharaj), Shri Digamber Jain Mandir, Bandri, Sagar
Aaryika Vigyan Mati Mataji, (Shishay Aacharya Shri Vivek Sagar Ji Maharaj), Shri Digamber Jain Mandir, Tendukheda
Aailak Shri Nishank Sagar Ji Maharaj, (Shishay Aacharya Shri Vidya Sagar Ji Maharaj), Shri Digamber Jain Mandir, Vidisha
Aailak Shri Daya Sagar Ji Maharaj, (Shishay Aacharya Shri Vidya Sagar Ji Maharaj), Shri Digamber Jain Mandir, Bairagarh
 Punjab
 Muni Shi Prabal Sagar Ji Maharaj, (Shishay Aacharya Shri Pushpadant Sagar Ji Maharaj), Shri Digamber Jain Mandir,, Sector 27-B, Chandigarh
 Rajasthan
 Aacharya Shri Abhinandan Sagar Ji Maharaj, Shri Digamber Jain Mandir, Mahaveer Nagar, Dungarpur
Aacharya Shri Vipul Sagar Ji Maharaj, Shri Parshvanath Digamber Jain Mandir, Mandi Ki Naal, Udaipur
Aacharya Shri Vimal Sagar Ji Maharaj, Shri Digamber Jain Atishay Kshetra, Mahaveer Ji, Hindon, Karauli, Contact No: - 07469-224323
Aacharya Shri Bharat Sagar Ji Maharaj, Shri Adinath Digamber Jain Tirth Kshetra, Kesaryaji, Dist- Udaipur, Contact No: - 02907-230744
Aacharya Shri Nirbhay Sagar Ji Maharaj, Shri Digamber Jain Mandir, Jodhpur
Aacharya Shri Suvidhi Sagar Ji Maharaj, Total Pinchi in Sangh 11, Shri Digamber Jain Mandir, Narwali, Dist-Banswara
Aacharya Shri Shanti Sagar Ji Maharaj, Total Pinchi in Sangh 2, Shri Digamber Jain Mandir, Rampura, Kota
Aacharya Shri Vishad Sagar Ji Maharaj, Total Pinchi in Sangh 3, Shri Digamber Jain Mandir, Ajmer
Aacharya Shri Vinit Sagar Ji Maharaj, Total Pinchi in Sangh 1, Shri Digamber Jain Mandir, Bundi
Aacharya Shri Gundhar Nandi Ji Maharaj, Shri Digamber Jain Mandir, Neminagar, Jaipur, Contact No: - 0141-2314663
Aacharya Shri Kanak Nandi Ji Maharaj, Shri Digamber Jain Mandir, Sagwara, Dist- Dungarpur
Pattacharya Shri Samta Sagar Ji Maharaj, Shri Digamber Jain Mandir, Agarwal farm, Mansarovar, Jaipur, Contact No: - 9314517649,9351558213
Upadhyay Shri Nirnay Sagar Ji Maharaj, Shri Digamber Jain Atishay Kshetra, Tijara Ji, Alwar
Muni Shri Sudha Sagar Ji Maharaj, (Shishay Aacharya Shri Vidya Sagar Ji Maharaj), Shri Digamber Jain Kshetra, Nareli
Muni Shri Chinmay Sagar Ji Maharaj, (Shishay Aacharya Shri Vidya Sagar Ji Maharaj), Shri Digamber Jain Kshetra, Dhan Mandi, Kuchaman City, Nagaur, Contact No: - 9414117785
Muni Shri Punya Nandi Ji Maharaj, Total Pinchi in Sangh 1, Shri Digamber Jain Mandir, Chandu Ji Ka Gada, Dist-Banswara
Muni Shri Gun Sagar Ji Maharaj, Total Pinchi in Sangh 1, Shri Digamber Jain Mandir, Chakwara, Phagi-Jaipur
Muni Shri Shreyans Sagar Ji Maharaj, Total Pinchi in Sangh 1, Shri Digamber Jain Mandir, Jaipur
Muni Shri Prateek Sagar Ji Maharaj, (Shishay Aacharya Shri Pushpadant Sagar Ji Maharaj), Total Pinchi in Sangh 1, Shri Digamber Jain Mandir, Niwai, Tonk
Muni Shri Pulak Sagar Ji Maharaj, (Shishay Aacharya Shri Pushpadant Sagar Ji Maharaj), Shri Digamber Jain Mandir, 21,Sarvaritu Vilas, Gulab Bagh, Udaipur, Contact No: - 0294-2483663
Muni Shri Pragya Sagar Ji Maharaj, Total Pinchi in Sangh 1, Shri Digamber Jain Mandir, Chaksu, Near Shivdaspura-Padampura, Jaipur, Contact No: - 09351313000
Muni Shri Inder Nandi Ji Maharaj, Total Pinchi in Sangh 5, Shri Digamber Jain Mandir, Deai, Bundi
Muni Shri Vinamra Sagar Ji Maharaj, Total Pinchi in Sangh 2, Shri Digamber Jain Mandir, Dewali, Tonk
Muni Shri Vinishchay Sagar Ji Maharaj, (Shishay Aacharya Shri Virag Sagar Ji Maharaj), Shri Digamber Jain Mandir, Kishangarh
Muni Shri Chaitya Sagar Ji Maharaj, (Shishay Aacharya Shri Vimal Sagar Ji Maharaj), Shri Digamber Jain Mandir, Loharia, Dist- Banswara
Ganini Aryika Vishuddha Mati Mataji, Total Pinchi in Sangh 6, Shri Digamber Jain Mandir, Talwandi, Kota
Ganini Aryika Suparsavmati Mati Mataji, Shri Digamber Jain Atishay Kshetra, Chulgiri (Khaniyaji), Jaipur, Contact No: - 0141-2680699
Aaryika Parshva Mati Mataji, Total Pinchi in Sangh 1, Shri Digamber Jain Mandir, Phagi, Jaipur
Aaryika Aadi Mati Mataji, Total Pinchi in Sangh 3, Shri Digamber Jain Mandir, TodaRai Singh, Tonk
Aailak Shri Chetan Sagar Ji Maharaj, (Shishay Aacharya Shri Chandra Sagar Ji Maharaj), Shri Adinath Digamber Jain Mandir, Kadodiya, Teh-Pirawa, Dist- Jhalawad, Contact No: - 9431806322, 9928903737
Kshullika Kirti Mati Mataji, Shri Digamber Jain Mandir, Varun Path, Mansarovar, Jaipur, Contact No: - 0141-2390702,9414778804
 Tamil Nadu
 Aacharya Shri Dev Nandi Ji Maharaj, (Shishay Aacharya Shri Kunthu Sagar Ji Maharaj), Munisuvrat Swami Jain Nav Grah Mandir, 13, Padvatt Aamman Koyal Street, Konditop, Chennai, Contact No: - 42189141, 9380080008
Muni Shri Vivarjan Sagar Ji Maharaj, (Shishay Aacharya Shri Virag Sagar Ji Maharaj), 16,Gandhi Street, Vanuvampet, Adambakkam, Chennai-600088, Contact No: - 22456100
 Uttar Pradesh
 Aacharya Shri Sanman Sagar Ji Maharaj, Namokar Sadhna Kendra, Khushahali Aasharam, Dedupur, Choubepur, Kanpur
Aacharya Shri Dhram Bhushan Ji Maharaj, Shri Digamber Jain Mandir, Hastinapur
Balacharya Shri Yogindra Sagar Ji Maharaj, Shri Digamber Jain Mandir, Merrut
Upadhyay Shri Nayan Sagar Ji Maharaj, Shri Shanti Nath Digamber Jain Mandir, Munim Colony, Nai Mandi, Muzzaffar Nagar
Muni Shri Saral Sagar Ji Maharaj, (Shishay Aacharya Shri Vidya Sagar Ji Maharaj), Shri Sanvaliya Parshvanath Atishay Kshetra, Karguvan Ji, Jhansi, Contact No: - 0517-2320044
Ganini Aryika Gyan Mati Mataji, Shri Jambudweep Digamber Jain Mandir, Hastinapur
Aryika Srastibhushan Mataji, Shri Parshvanath Digamber Jain Mandir, Sultanpur (Chilkana), Saharanpur, Contact No: - 097193-25421
Aaryika Aadi Mati Mataji, Shri Digamber Jain Mandir, Devband, Saharanpur. Contact No: - 9837063068
Aaryika Swasti Bhushan Mataji, Shri Digamber Jain Mandir, Surya Nagar, Ghaziabad
Aailak Shri Sampoorn Sagar Ji Maharaj, Shri Digamber Jain Mandir,Agra
 West Bengal  
 Aacharya Shri Daya Sagar Ji Maharaj, Shri Parasnath Digamber Jain Mandir, Pali, Ganga Ghat, Hawrah
Muni Shri Anekant Sagar Ji Maharaj - (Shishay Aacharya Shri Abhinandan Sagar Ji Maharaj), Shri Digamber Jain Mandir, Dhuliyan
  Information courtesy  Mr. Purva Jain, E-mail: apurvajain108@gmail.com   

                                                                                                                                                       

[ Jain Dharma] [Tirthankara] [Great Jain Acharya] [Jain Literature ] [Jain Pilgrimage] [Ahimsa] [Jain Arts & Architectures ] [Jain Festivals ] [Railways] [Airways] [Weather] [Contact Us ] [About Us] [Disclaimer ]

                  Site copyright 2004, jaindharmonline.com All Rights Reserved.                  

                             Best viewed at 800 x 600 screen size