logo jaindharmonline.com

 Home>  Tirthankaras >>  

 

  
    
     Share  
               Lord Mahavir  Jain Tirthankaras  summery
 
Tirthankara Colour Tree Emblem Yaksha Yakshini Parents Birthplace;
Consecration
1. Rishabhanath  
    or  Adinatha
Gold Banyan Bull Gomukha Chakreshvari (D)
Apratichakra (S)
Nabhiraja
Marudevi
Ayodhya
Mount Kailash
2. Ajitanath Gold Shala Elephant Mahayaksha Rohini (D)
Ajitabala (S)
Jita-satru
Vijaya-devi
Ayodhya
Samed Sikharji
3. Sambhavanath Gold Prayala Horse Trimukha Prajnapti (D)
Duritarih (S)
Jitari
Sena
Sravati
Samed Sikharji
4. Abhinandana Gold Priyangu Monkey Yaksheshvara (D); Yakshanayaka (S) Vajrashrakhala(D)
Kalika (S)
Samvara
Siddhartha
Ayodhya
Samed Sikharji
5. Sumatinath Gold Shala Curlew
(kravncha)
Tamburu Purushadatta (D)
Mahakali (S)
Megha-prabha
Sumangala
Ayodhya
Samed Sikharji
6. Padmaprabha Red Chatra Red lotus Kusuma Manovega,
Manogupti (D)
Shyama,
Achyuta (S)
Dharana
Susima
Kausambi
Samed Sikharji
7. Suparshvanath Green(D) gold (S) Shirisa Svastika & 5 snake hoods above head Varanandi(D)
Matanga (S)
Kali (D)
Shanta (S)
Supratistha
Prithivi
Varanasi
Samed Sikharji
8. Chandraprabha White Naga Crescent
moon
Shyama (D)
Vijaya (D.S.)
Jvalamalini (D)
Bhrikuti (S)
Mahasena
Lakshmana
Chandrapuri
Samed Sikharji
9. Pushpadanta  White Shali Makara Ajita Mahakali or
 Ajita (D)
Sutara (S)
Sugriva
Rama
Kakandi
Samed Sikharji
10. Sitalanath Gold Priyangu Shrivriksha(D)
Shrivatsa(S)
Brahma, 
Brahmeshvara, 
Manavi (D)
Ashoka (S)
Dridharatha
Sunanda
Bhadrikapuri
Samed Sikharji
11. Shreyanshanath Gold Tanduka Rhinoceros Ishvara (D)
Yakset (S)
Gauri (D)
Manavi (S)
Vishnu
Vishnudri
Simhapuri
Samed Sikharji
12. Vasupuja Red Patali Buffalo
or bullock
Kumara Gandhari (D)
Chandra (S)
Vasupujya
Vijaya
Champapuri
Champapuri
13. Vimalanath Gold Jambo Boar Shanmukha 
or Karttikeya
Vajroti(D) 
Vidita (S)
Kritavarman
Suramya
Kampilya
Samed Sikharji
14. Anantanath Gold Ashoka Falcon Patala Anantamati (D)
Ankusha (S)
Simhasena
Sarvavasa
Ayodhya
Samed Sikharji
15. Dharmanath Gold Dadhi- Vajradanda (thunderbolt) Kinnara Manasi (D)
Kandarpa (S)
Bhanu
Suvrita
Ratnapuri
Samed Sikharji
16. Santinath Gold Nandi Deer Kimpurusha(D)
Garuda (S)
Mahamanasi (D)
Nirvani (S)
Visvasena
Achira
Hastinapura
Samed Sikharji
17. Kunthunath Gold Bhilaka Goat Gandharva Vijaya or Jaya (D)
Bala (S)
Surya
Sridevi
Hastinapura
Samed Sikharji
18. Aranath Gold Mango Fish (D); nandyavarta
 (S)
Kendra (D 
Yakshendra (S)
Ajita (D)
Dharani, 
Dhana (S)
Sudarsana
Mitradevi
Hastinapura
Samed Sikharji
19. Mallinath Gold(D) blue (S) Ashoka Water pot
or jar
Kubera Aparajita (D); 
Dharanapriya (S)
Kumbha
Raksita
Mathura;
Samed Sikharji
20. Munisuvrata Black Champaka Tortoise Varuna Bahurupini (D)
Naradatta (S)
Sumitra
Padmavati
Rajagriha;
Samed Sikharji
21. Naminath Gold Bakula Blue lotus Bhrikuti Chamunda (D)
Gandhari (S)
Vijaya
Vipra
Mathura;
Samed Sikharji
22. Neminath  (Arishtanemi) Black Vetasa Conch Sarvahna (D);
Gomedha (S)
Kushmandini or
Dharmadevi (D)
Ambika (S)
Samudravijaya
Sivadevi
Dwarka
Mount Girnar
23. Parshvanath Blue Dhataki Serpent
on seat &
7 snake hoods above head
Dharanendra or Parshvayaksha Padmavati Asvasena
Vamadevi
Varanasi
Samed Sikharji
24. Mahavira (Vardhamana) Gold Shala Lion Matanga Siddhayini or 
Siddhayika
Siddhartha
Trisala
(Priyakarini)
Kunda-pura
Pavapuri
   D=Digambar : S =Swetabar                      

  [Jain Dharma] [Tirthankara] [Great Jain Acharya] [Jain Literature ] [Jain Pilgrimage] [Ahimsa ] [Jain Arts & Architectures ] [Jain Festivals ] [ Railways] [Airways ] [ Weather] [Contact Us] [Advertise With Us] [ About Us] [ Disclaimer

     Site copyright 2004, jaindharmonline.com All Rights Reserved